Sabtu, 16 April 2011

Ana Riyabeang

Iyanaro tau ana riyabbeang
Tuo makkasi asi rilalena lino

Linoe ropale onroang cinampe
Akhirapi mati’onroang maraja

Agapi utajeng monro rilinoe
Teng amboku tona teng indoku tona

Opuangku rabbi alani nyawaku
Nasau peddina rilaleng atiku

Ceddeka ro pale nabelleang lino
Pada ripancaji pada ripalenye

Agami itiwi lao ri puange
Teng asogireta amalami bawang

Opuang ku rabbi itani peddiku
De'na wulle tiwi alani nyawaku

Yabe Lale

oo...mate colli
mate collini warue
ri toto baja-baja alla
ri toto baja-baja alla
na ria nakeng bonga

oo...macilaka
macilaka ni keng bongang
naripai ri bala-bala alla
naripai ri bala-bala alla
namate puangna

oo...taroni mate
taroni mate puangna
iyapa u pettu rennu alla
iyapa u pettu rennu alla
u sapupi nesanna

Minggu, 01 Agustus 2010

Ongkona Arumpone

rekku wa andi laoki baja
taroki lebba ce'de alla
taroki lebba ce'de alla
pallawa uddani

rekku wa andi maruddaniki
cengaki ri ketengnge alla
cengaki ri ketengnge alla
ti siduppa mata

duppa mata andi ninitokki
mellau mata tokki alla
mellau mata tokki alla
aja turi kapang

Senin, 12 Juli 2010

My favorite singer...


Namanya Haslinda. Sepupu mamaku yang paling tua. Aku memanggilnya dengan sapaan Fa Inda, kami cukup dekat. Saat kecil sampai kuliah semester satu dia tinggal di Makassar bersamaku. Setelah rumah kami yang di Jalan Deng Pasawi samping Kampus Atma Jaya dijual, tak lama Fa Inda memutuskan berhenti bekerja di salah satu industri udang di kawasan Kima. Dia lalu kembali ke kampung dan merawat kedua orang tua. Tak lama kemudian mamanya Fa Inda yaitu Fa Barata meninggal. Kini Fa Inda hanya berdua dengan bapaknya yang mulai pikun dan pendengarannya tak jelas menangkap suara lagi. Dulu almarhum Fa Barata selalu membantuku menyelesaikan tugas bahasa daerah daru guru SMP ku. Dia juga selalu bercerita tentang kisah Sawerigadeng. Ternyata bakat bercerita ini menurun ke Fa Inda, saat kecil Fa Inda menggemari cerita-cerita masa lampau dan selalu menjadi juara jika di sekolahnya diadakan lomba berpantun bugis dengan cara melagukannya. Suara Fa Indaku lumayan bagus loh!

Ongkona Sidenreng

tenna bosi ri ulunna
alla tenna bosi
tenna bosi ri ulunna

na lempe ri to'danna
na lempe ri to'danna
na mali lebba e
na mali lebba e

iya lebba mutaroe
alla iya lebba
iya lebba mutaroe

tessape teng malullu
tessape teng malullu
nateya lajo unga
nateya lajo unga

lajo unga ri sesasi
alla lajo unga
lajo unga ri sesasi

sabbe siri jaisi
sabbe siri jaisi
nabaru paimeng
nabaru paimeng

mau ribaru paimeng
alla mau ribaru
mau ribaru paimeng

teng pada-pada tona
teng pada-pada tona
ri munga melle'na
rI munga melle'na

Ini lagu berjudul Ongk Sidenreng dinyanyikan kembali oleh Maharani pada album evolusi keduanya, yang liriknya kutulis sesuai apa yang kudengar, nanti lah kalau pulang kampung baru kucocokkan lagi sama tanteku yang waktu kecilnya sering menang lomba menyanyikan sureq.

Minggu, 27 Juni 2010

Butta Kalasukangku

bella tojingmo lampaku ka
nasimbangi dolanga
aule ta'lengu tomma
ri bulu'na butta jawa
manna mamonjo na kamma
tuliji ku pariati
aule pa'rasangangku
ri butta kalasukangku
tau lolonna na tau rungkana
mala'biri ri pangngadakkang
tau lolonna na tau rungkana
mala'biri ri pangngadakkang
alusu' ri kana-kana alusu' ri panggaukang
ma'baji ampe adatta ri mangkasara

Minggu, 22 Juni 2008

alosi ri polo dua

Uripancaji ri lino
Engka riwatang kalemu
Mulle purani totoku
To sipa’dua siruntu

Uripancaji ri lino
Tudang riwatang kalemu
Lettu campana rilino
Sipa’dua metteru

Tappamu na tappaku
Sirupa na de na pada
Iyaro tanranna topuri sitoto

Matammu na mataku
Alosi si polo dua
Pappada bungae sibawa daunna

Alemu aleku
Pada muddani
Tori massidi tanranna sitoto

Jumat, 20 Juni 2008

assijancingetta

dua takke bunga rosi
sabbi masse ri seseta
mula sijancingetta
passidi ri tu atitta

muni maddunu unganna
namakelle onna' daunna
singkeru masse tapinra
kibburupa passarangi
singkeru masse tapinra
kibburupa passarangi

ri siduppana matatta
mucabbiru masaile
tasilappa ada ada
banna ati mabbicara

asseki ada jancie

laoni daeng ri mabelae
ri lipu wanua laeng
ajaro pitakalupa
ritau mawelaie

riketengepi siduppa mata
nasau ati uddanie
sengereng ta mi ro bawang
ulesereng esso wenni

ri anging labu kessoe
wakkutanangi pasetta
iyami pappibalinna
asekki ada jancie

duppa mata daeng
riketeng ede
sengereng mattulu tulu
paseng natiwi anging
uddani bali uddani

congaki ndi ribittara
tuju matai ketenge
engkana utabbajo
mewaki siduppa mata
rekko pale maeloki ndi missengi karebaku
akkutanangi pasekku ri anging labu kessoe

muddani tengma'gangka

makessing na tanja bola
renrina padokoi
lisena pauno lisena pauno

maweka nauno lenne
nauno tenna gere
nataro uddani nataro uddani

marenni renni nyawaku
umataro mari laleng
tekku selleangi tekku selleangi

de ro peddi ri wawo na
uddanie teng ma'gangka
nateddeng pa unganna nateddeng pa unganna